Dưới đây là cập nhật thông tin mới nhất dự án Kahuna Ho Tram Strip và những thông tin liên quan, ảnh hưởng đến dự án Kahuna.
Website chính thống: http://kahunahotram.net